dijous, 30 d’abril de 2009

Fem les nostres estadístiques i fem un gràfic


Avui, a l'aula d'informàtica, finalitzem el tema d'estadística fent el nostre full de càlcul. Inventem les nostres estadístiques, preguntem als nostres companys/es i calculem la mitjana, la moda i la mediana.

Després mirem el gràfic i l'interpretem. Amb els vostres comentaris, podeu intentar explicar o treure conclusions dels estudis dels vostres companys/es.

Vanessa

Marçal

Maria

Albert

Christian Murillo

Belinda

A la fotografia, la Belinda i la Maria preparen els seus gràfics.